Welsh Language

Why not try some of the phrases suggested here?

  • Good morning - Bore da (Boreh daa)
  • Good afternoon - Prynhawn da (Prin houn da)
  • Good evening - Noswaith dda (Nos whyth thaa)
  • Thank you - Diolch yn fawr (Dee-ohlch uhn vowrr)
  • How are you? - Sut dach chi? (Sit dac hi)
  • Fine, thank you - Iawn, diolch yn fawr (yaoon, dee-ohlch uhn vowrr)

Wales has its own Welsh language television station, S4C, or Sianel Pedwar Cymru. Its website, www.s4c.cymru/en/dysgu-cymraeg, has extensive resources for learners at every level.

What about the Welsh names for English places and place-names?

Welsh English
Cymru Wales
Lloegr England
Iwerddon Ireland
Yr Alban Scotland
Bryste Bristol
Caeredin Edinburgh
Caergaint Canterbury
Caergrawnt Cambridge
Caerlleon Fawr Chester
Castellnewydd Newcastle
Efrog York
Henffordd Hereford
Lerpwl Liverpool
Llundain London
Manceinion Manchester
Rhydychen Oxford
Yr Amwythig Shrewsbury
Y Trallwng Welshpool

Welsh place names often reflect some natural feature of the settlement, and the following will be seen, not only on Anglesey, but in a number of places in Wales:

Welsh English Examples on Anglesey
aber river mouth Aberffraw
afon river  
bryn hill Brynsiencyn
bychan small Traeth Bychan
carreg stone Carreglwyd
cefn ridge Rhoscefnhir
coed trees or wood Coedana
creigiau rocks Pencraigwen
croes cross Ty Croes
din fort Din Lligwy
ffordd road or way Bodffordd
gwyn white Plas Gwyn
llannerch glade or clearing Llanerch-y-medd
llyn lake Llyn Maelog
marian stoney ground Marianglas
melin mill Pentrefelin
mynydd mountain Penmynydd
nant valley Nant y Pandy
pen head of Penmynydd
pont bridge Pontrhydybont
porth gateway or harbour Porthaethwy
rhos moorland Rhosybol
traeth beach Traeth Bychan
ty house Ty Croes
ynys island Ynys Môn